Foseptik Hazneler ve herhangi bir inşai uygulamanın mümkün olmadığı kullanım alanlarında, rig sahaları, geçici askeri kamplar, işçi kampları, deniz üstü platformlar ve sit alanlarına kurulacak sistemler gibi betonarme yapının mümkün olmadığı yerlerde kolaylıkla uygulanabilen yüksek verimli sistemlerdir. Bu sistemler atık suyun toplandığı galvaniz kaplı veya paslanmaz çelik kollektör (pompa istasyonu) ile birlikte kullanılmaktadır.


Proseptic 3D
Proseptic Lb Flow Diagram