Poli dozlama üniteleri Manuel ve otomatik olmak üzere iki farklı modelde üretilmektedir.

Otomatik Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

Otomatik polielektrolit hazırlama ünitesi standart olarak 3 bölmeden oluşur; bu bölmeler çözünme, olgunlaştırma ve depolama bölmeleridir. 

Çalışma prensibi

Polyelectrolyte Preparation Units         Sisteme giren su miktarı basınç kontrol sistemiyle kontrol edilir. Kuru haldeki flokülantın kuru dozlama haznesine konulur . Kuru dozlama haznesini dozlama kapasitesine göre ayarlanır ve edüktöre dozlanır.Edüktörden tanka dozlanan toz halindeki koagülant ( polielektrolit)  su ile karışmaya başladığı anda çözünme fazı başlar. Çözelti olgunlaştırma bölmesine geçer ve buradaki hızlı karıştırıcı ile homojenizasyonu sağlanır. Son olarak çözelti depolama bölmesine geçer. Bu bölmede bulunan hassas seviye sensörü ile dozlama sistemi kontrol edilir.

Kurulan sistemin tüm elektrik ve kontrol sistemi otomasyon panosundan kontrol edilmektedir.
Otomatik Polielektrolit Dozlama Ünitesi Avantajları
 • Yüksek oranda verimi kanıtlanmış 3 bölme sistemi
 • Çözeltide % 100 homojen çözünme ve olgunlaşma
 • İşletim kolaylığı
 • Düşük işletme masrafı
Poly Hazırlama Üniteleri Kullanım Alanları
 • Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susulaştırma Sistemlerinde
 • Yağ Endüstrisi Atıksu Arıtımında
 • Dönüştürülmüş Kağıt ve Selülozlu Suyun Arıtımında
 • Şeker Üretim Prosesinde
 • Mermer Endüstrisi Atıksu Arıtımında
 • Maden Zenginleştirmede
 • Deri Endüstrisi Atıksu Arıtımında
 • Üretim Proseslerinde
    Manuel Polielektrolit Hazırlama Üniteleri